Om oss

Vi håller det enkelt, precis som allt annat

Vilka är vi?

Vi är ett svenskt startup som sedan 2018 har arbetat med utvecklingen av ett digitalt klassrum som ska göra det lättare för lärare och elever att matcha hjälpbehovet med rätt hjälp för att på så sätt bättre ta vara på den värdefulla undervisningstiden i klassrummet.  

Vi tror att kreativa lösningar som utvecklas tillsammans med användare kommer leda till bättre skolresultat för eleverna samt att fler elever kommer nå kunskapskraven.

Vår vision

Vi ser ett aktivt virtuellt klassrum där eleverna är engagerade och hjälper varandra att avancera i undervisningen. En lärare som vid varje tillfälle har överblick samt tillräckligt med tid att hinna med att hjälpa alla sina elever. En undervisningsform där fler klarar sin skolgång och därmed får bättre förutsättningar i livet.